ราคาน้ำมันวันนี้
ธนาคารกรุงเทพ

PostHeaderIcon วิธีซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัยในหน้าร้อน

หน้า ร้อนทีไร หลายท่านคงกลัวแดดเผากันหน้าดู ยิ่งหน้าร้อนของเมืองไทยด้วยแล้วละก็ไม่ต้องพูดถึงร้อนมากๆ ยิ่งร้อนก็ยิ่งกระหายน้ำ อยากทานน้ำเย็นๆหรือไม่ก็น้ำหวานใส่น้ำแข็ง แต่จะมีใครเคยคิดกลับกันบ้างใหมว่าน้ำแข็งที่แม่ค้าใส่ในน้ำหวานหรือน้ำอัด ลมให้เราทานนั้นสะอาดมากน้อยแค่ไหน

น.พ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนประชาชนจึงนิยมรับประทานน้ำแข็ง นำมาผสมเครื่องดื่ม แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง จึงมักพบว่าน้ำแข็งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

ดังนั้น จึงขอแนะนำการบริโภคน้ำแข็งให้ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ขนส่ง วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ คือ ขณะทำการขนส่งน้ำแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง หากจำเป็นหรือมีข้อจำกัดของพื้นที่ ขอให้แยกพื้นที่ที่ทำการขนส่งเป็นสัดส่วน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง

นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่นๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่งและที่สำคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง

ในส่วนของรถขนส่งนั้นต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ

2. ผู้บริโภค ก่อนจะซื้อน้ำแข็งควรจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่ออาหาร (ถ้ามี) เลขสาระบบอาหารในเครื่องหมาย อย., ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต, น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก ข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสริฟตามร้านอาหาร จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้น ผู้บริโภคควรสังเกตน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด

เพียงเท่านี้ในหน้าร้อนนี้คงปลอดภัย ไม่เจ็บป่วยจากโรคในระบบทางเดินอาหาร พร้อมทั้งทานน้ำแข็งกันให้ชื่นใจกันไปเลยครับ

 

ที่มา ชุมชนคนรักลุขภาพ